เกี่ยวเนื่อง กับ Alpharadio


14 กุมภาพันธ์ 2005 Alpha Radio เริ่มคุ้นหูชาวหาดใหญ่ โดยเริ่มกระจายเสียงในวันแห่งความรัก ตอกย้ำต่อเนื่องด้วย Concept คลื่น “จุดเริ่ม...เพิ่มพลังชีวิต” คอนเซ็ปคลื่น “แบ่งปันความรัก ความปรารถนาดี ใส่แง่คิดในแง่บวกสู่คนฟัง” เลือกเปิดเพลงเพราะสไตล์ Easy listening เน้นความเป็นสากล มีรสนิยมสอดแทรกสาระและคติธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ นำสิ่งของเยี่ยมเยียนคนชราในสถานสงเคราะห์คนอนาถา, เยี่ยมทัณฑสถานหญิง, จัดอบรมเป็นนักเขียน, จัดอบรมการเป็นนักจัดรายการที่ดี ร่วมกิจกรรมต่าง ๆในท้องถิ่น เป็นฟันเฟืองหนึ่งของสังคมร่วมสร้างจิตสำนึกดี ทำดี เป็นพลเมืองดี “ไม่ใช่แค่คลื่นวิทยุ แต่เป็นชุมชนคนรักเพลงที่ช่วยสร้างสังคมหาดใหญ่ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น”


จุดเด่นของ
เป็นคลื่นที่เน้นความเป็นสากล เปิดเพลงทั้งไทยสากลและสากล กลางเก่ากลางใหม่ ตั้งแต่ยุค 80th- ปัจจุบัน เพลงที่หาฟังได้ยาก ในสัดส่วน 70% และเพลงไทยสากลใหม่ในสัดส่วน 30% เพื่อให้คนฟังได้มีโอกาสบริโภคเพลงในหลากหลายรูปแบบพร้อมสอดแทรกข่าวสารที่ Update ชั่วโมงต่อชั่วโมง นำเสนอสาระและข้อคิดดีๆ Alpha Radio เปิดโอกาสให้คนฟังได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านนิทานพร้อมคติสอนใจ Alpha Radio ยังเน้นการผ่อนคลายและวิธีสร้างสุข สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมเกร็ดความรู้ ที่สำคัญ แนวเพลง สไตล์ Easy Listening สามารถฟังไปและทำงานไปได้ทั้งวัน กลุ่มคนฟังส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม B+ ถึง A

พื้นที่ครอบคลุม
หาดใหญ่ (ทุกพื้นที่), รัตภูมิ, สะเดา, คลองแงะ, สงขลา (บางส่วน)
ทั่วโลกผ่านทาง www.alpharadiohatyai.com


กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน, นักศึกษา, แม่บ้าน, พนักงานบริษัทฯ, พนักงานธนาคาร, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ B+ ถึง A

 

บริษัท โซนิกซ์ แอด 2000 จำกัด
SONYX AD 2000 CO.,LTD

924 ถ.ราษฎอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
924 RAT-UtHID,HATYAI SONGKHLA 90110
TEL. (074)254995 /FAX (074)3626622
E-MailAddress: alpha99.5@alpharadiohatyai.com

 

  

 

 


 
 

 

HOME | DJ PROFILE | ACTIVITIES | CHRISTIAN ZONE | CONTACT US

Alpharadio FM 99.5 MHZ

924 ถ.ราษฎษร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานีวิทยุ : 074-254995 FAX : 074-362622